×

Materiały

Priorytetem Checkers jest ułatwienie naszym klientom robienie dobrego biznesu. Kolumna po lewej stronie zawiera listę materiałów
łatwego wyboru, która zawiera:

  • Katalog - Tu możesz poprosić o wysłanie katalogu produktów, jak tez bezpośrednio pobrać katalog w formie elektronicznej.
  • Instrukcje montażu - Ta sekcja pozwala na pobranie Broszur Montażu do wszystkich produktów Checkers. Instrukcje Montażu dołączane są zawsze do wszystkich zakupionych i wysyłanych produktów, jednocześnie istnieje możliwość pobrania w przypadku zagubienia. Zrozumienie i właściwe użycie produktu jest bardzo ważne, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z instrukcją przed montażem.
  • Warunki Chekers - Strona zawiera podstawowe warunki sprzedaży naszych towarów.
  • Gwarancja i odpowiedzialność - Strona zawiera informacje dotyczące gwarancji naszych produktów i sytuacji prawnej w zakresie odpowiedzialności za nasze produkty.

Wizją firmy checkers jest:

Dynamiczna i rozwijająca się organizacja, której priorytetem jest dostawa innowacyjnych produktów by chronić ludzkie życie i urządzenia.