×

Produkty Do Zastosowań Ogólnych

Checkers produkuje najbardziej różnorodną i wszechstronną linię produktów podnoszących bezpieczeństwo pracy, niezbędną w wielu aplikacjach użytkowych, jak min:

  • Systemy ochrony przewodów: lekkie, ogólnego stosowania, wysokiej wytrzymałości, łagodne rampy najazdowe
  • Kliny ogólnego stosowania
  • Sygnalizacja ostrzegawcza
  • Lekkie maszty i flagi ostrzegawcze

Produkty zgodne są z wymogami i normami bezpieczeństwa, przez co doskonale sprawdzają się i zapewniają bezpieczeństwo w środowisku, gdzie występuje nasilony ruch pieszy oraz istnieje konieczność poruszania się pojazdów.  Produkty zostały zaprojektowane we współpracy z inżynierami bezpieczeństwa, tak aby spełniały wymagania i mogły być bezpiecznie używane w wielu różnorodnych miejscach, przy zastosowaniu wielu różnych maszyn. Wszystkie produkty Checkers zbudowane są z lekkich materiałów o wysokiej jakości, które umożliwiają dowolną, łatwą konfigurację, montaż,  transport i przechowywanie.